Nainstalujte si:
       

Překlad Gusto; Gutachten; Gutachter


r Gusto = chuť, záliba, potěšení, radost, požitek, gusto, radost

s Gutachten = znalecký posudek, odborný posudek, expertiza, dobrozdání, vyjádření, atest, posudky

r Gutachter = expert, posuzovatel, oponent, odborný znalec, posudkový lékař, posudkovému lékaři, znalci, experti, odborníci


Next: guten; gutgläubig; Guthaben    hervorrufen; hervortreten; Herz