Nainstalujte si:
       

Překlad Grundzug; Gruppe; gruppenweise


r Grundzug = hlavní rys, základy, stručný přehled, osnova, základ

e Gruppe = brigáda, četa, celek, oddíl, družstvo, roj, grupa (v algebře), skupina (v algebře), seskupení, část, parta, kroužek

gruppenweise = ve skupinách, podle skupin, skupinovitě, skupinově, skupinový


Next: gruppieren; Gruppierung; Grus    herstellen; Herstellen; Hersteller