Nainstalujte si:
       

Překlad Grundstoff; Grundstück; Grundzahl


r Grundstoff = prvek, element, základní hmota, základní surovina, prvotní látka, látka, chemický prvek, výchozí materiál, základní hodnota, základní materiál, základní prvek, surovina

s Grundstück = nemovitost, parcela, polnost, půda, realita, fundus

e Grundzahl = základ mocniny, základ (logaritmů), orientační číslo, základní oprava, základní filtrace, číslo základní, základní číslo


Next: Grundzug; Gruppe; gruppenweise    Herrichten; herrlich; Herrschaft