Nainstalujte si:
       

Překlad Grundriss; Grundsatz; Grundschuld


r Grundriss = základ, základní rysy, nástin, nárys, plán, polohopis, dispoziční řešení, kostra, přehled, stručný přehled, rukověť

r Grundsatz = zásada, axiom, základní věta, základní zásada, zákon, pravidlo, základní sazba

e Grundschuld = pozemkový dluh, hypotekární dluh, zatížení pozemku, hypotéka, hypoteční dluh, hypotéka na pozemku, hypoteční dluh, hlavní dluh, základní povinnost


Next: Grundstoff; Grundstück; Grundzahl    hermetisch; herrenlos; herrichten