Nainstalujte si:
       

Překlad Grundlinie; grundlos; Grundmittel


e Grundlinie = základní rys, základní linie, základní účaří písma, základní dotaznice, základní čára, čára, první náčrtek, čára prohlubní profilu, hlavní rysy, základní princip

grundlos = bezdůvodný, neodůvodněný, neopodstatněný, bezpředmětný, nepodložený, nedůvodný, bezdůvodně, bez důvodu, bez příčiny, bezdůvodná

e Grundmittel = základní prostředky, základní jmění, investiční zařízení, investice, základní prostředek


Next: Grundriss; Grundsatz; Grundschuld    herkommen; herkömmlich; Herkunft