Nainstalujte si:
       

Překlad Grundlage; grundlegend; Grundleitung


e Grundlage = podklad, základna, základní poloha, báze, podklad pro (co, čeho), osnova, jmenovatel, základní prvek, fundament, fundus, substrát, základem

grundlegend = základní, stěžejní, fundamentální, elementární, zakládací, radikální, podstatně, zásadní

e Grundleitung = kmenové vedení, nosné vedení, základní vedení, podzemní potrubí, úsek vedení


Next: Grundlinie; grundlos; Grundmittel    Hergang; hergehen; hergestellt