Nainstalujte si:
       

Překlad Grundbuchamt; Grundelement; Grundfläche


s Grundbuchamt = katastr nemovitostí, pozemkový úřad = katastrální úřad, katastrální úřad, katastrální úřad (pozemkový úřad), listovna, knihovní úřad

s Grundelement = základní člen, výchozí prvek, grafický prvek, podstata, základní prvek, základní článek

e Grundfläche = základní plocha, výchozí plocha, technologická základna, podstava (tělesa), spodní plocha, půdorysná plocha, pozemek, pozemková plocha


Next: Grundlage; grundlegend; Grundleitung    hereinbringen; hereingebracht; hereingebrochen