Nainstalujte si:
       

Překlad Grund; Grundbesitz; Grundbuch


r Grund = půda, spodina, zemina, dno, dno řeky, polnost, pozemek (stavební), údolí, dolina, hlubina, základ, podklad (základní nátěr)

r Grundbesitz = pozemek, statek, pozemkový majetek, pozemky, půdní držba, vlastnictví pozemků, držba pozemku, nemovitý majetek, statkářství

s Grundbuch = katastr, deník, žurnál, pozemkový katastr, katastr nemovitostí, hlavní kniha, účetní deník, hlavní účetní kniha


Next: Grundbuchamt; Grundelement; Grundfläche    Herberge; Herd; hereinbrechen