Nainstalujte si:
       

Překlad Grübchen; Grübchenbildung; grübeln


s Grübchen = důlek ve tváři, dolíček ve tváři, jamka, důlek, dolík, dolíček, prohlubenina, důlková stopa, korozní pór, jamek, důlky

e Grübchenbildung = tvoření důlků (na zubech), vznik jamek, vznik důlků, pitting (vznik korozních důlků), důlková koroze

grübeln = přemýšlet, přemítat, dumat, rozjímat, hloubat (nad čím), vrtat se (v čem)


Next: grün; Grünanlage; Gründe    herumfahren; herumkommen; herumlaufen