Nainstalujte si:
       

Pøeklad Größenordnung; Größenwahn; größte


e Größenordnung = velikost (øádovì), uspoøádání podle velikosti, øád, poøadí podle velikosti, rozsah (fondy)

r Größenwahn = velikášský blud, megalomanie, velikášství, makromanický blud, megalomanický blud

größte = maximální, hlavním, obrovské, hlavní, obrovský


Next: größtenteils; Grube; Grubenlampe    herausstellen; herausziehen; herb