Nainstalujte si:
       

Překlad Gicht; Giebel; Gier


e Gicht = pakostnice, kychta, kychta vysoké pece, sazebna, vsázka, vsázka do vysoké pece

r Giebel = lomenice, fronton, tympanon, štítová stěna, karas, karas euroasijský stříbřitý, karas stříbřitý euroasijský

e Gier = chtivost, žádostivost, chtíč, dychtivost, stáčivý moment (moment natáčející vozidlo kolem svislé osy), nenasytnost


Next: Gieren; gierig; gießen    Haupt; Hauptbestandteil; Hauptmann