Nainstalujte si:
       

Překlad Gesamtschuld; Gesamtsumme; gesandt


e Gesamtschuld = solidární dluh, společný dluh, kolektivní dluh, společný závazek, nerozdílný dluh

e Gesamtsumme = celková suma, úhrn, celkový součet, konečný součet, výsledný součet, hlavní součet, celkový úhrn, celková výše, úhrnná částka, celkový obnos

gesandt = posílán, poslán, zasílán, zaslán, vysílán


Next: gesättigt; gesäubert; gesäumt    Gicht; Giebel; Gier