Nainstalujte si:
       

Překlad Gerüst; gerüstet; gesammelt


s Gerüst = lešení, krov, osnova, konstrukce, nosná konstrukce, podstavec, stolice, válcovací stolice, stojan, sušák

gerüstet = vybavováni, vybavil, vyzbrojil, vyzbrojen, připravil, připraven, přichystal, přichystán, zbrojil, chystal, chystán, připravený

gesammelt = sbírán, posbíral, posbíraný, shromažďoval, shromažďován, sebraný, získaný, soustředěný, hromadil, hromaděný, koncentroval, koncetrován


Next: gesamt; Gesamtaufwand; Gesamtbetrag    gezeigt; gezielt; geziemend