Nainstalujte si:
       

Překlad Gemeinkosten; Gemeinnutz; Gemeinnutzen


e Gemeinkosten = režie, nepřímé náklady, vedlejší náklady, společné náklady, všeobecná režie

r Gemeinnutz = obecný užitek, obecné dobro, obecný prospěch, prospěch celku, společné dobro

r Gemeinnutzen = obecný užitek, obecné dobro, společné dobro, obecný majetek, obecný prospěch


Next: gemeinnützig; gemeinsam; Gemeinschaft    getäuscht; geteilt; getestet