Nainstalujte si:
       

Překlad Gaszähler; Gatter; Gattung


e Gaszähler = plynoměry, měřič plynu, plynový počítač, průtokoměr plynu, měřič spotřeby plynu

s Gatter = obora, mříž, mřížka, rošt, rámová pila, rámovka, cívečnice, hradlo

e Gattung = rod, rasa, plémě, pokolení, typ, kategorie, třída


Next: Gaudium; Gaukelei; Gauklerei    gelöscht; gelöst; gelten