Nainstalujte si:
       

Překlad Flur; Flure; Fluss


r Flur = předsíň, síň, hala, průjezd (domu), chodba - na chodbě, podsíň, půda vhodná k obdělání, niva, pláň, pole, role, katastr

e Flure = haly, předsíně, průjezdy (domů), síně, průjezdy

r Fluss = tok, proud, proudění, tečení, běh (výroby), chod, výtok, rozliv, tavidlo, tavicí přísada, tavivo, průtok


Next: Flussbett; Flusskrümmung; Flussmittel    gebären; Gebäude; geben