Nainstalujte si:
       

Překlad Flucht; Fluchtweg; Flug


e Flucht = únik, úprk, prchání, čára, přímá čára, směr (přímý), fronta (domů), řada, řada stromů, souosost, koaxiálnost, průběh

r Fluchtweg = záchranná chodba, ústupová cesta, úniková cesta, záchranná cesta, útěková chodba

r Flug = let, vzlet, hejno, odletky, letky


Next: Flugstaub; Flugstrecke; Fluor    geballt; gebannt; gebaren