Nainstalujte si:
       

Překlad Flimmern; flimmert; flimmerte


s Flimmern = mihotání, kmitání, blikání, blikání obrazu, chvění, chvění obrazu (na obrazovce), fibrilace, třepotání

flimmert = třpytí se, kmitá, míhá se, fibriluje, chvěje se, mžourá

flimmerte = třpytil se, kmital, míhal se, chvěl se, třepal se, mžoural, fibriloval


Next: flink; Flocke; Flockung    Gauner; Gaze; gäben