Nainstalujte si:
       

Překlad Flansch; flattern; Flattern


r Flansch = čelo, objímka, přehyb (na plechu), kruhová spojka, pásnice

flattern = třepat se, vlát, kmitat, třepetat se, mávat (3. p.), rozevlát

s Flattern = kmitání kol, chvění, třepání, foukání, zakmitávání, třepetání kola (kmitání kola kolem rejdové osy), vynucené kmitání kola kolem osy řízení, třepetání kola, flutter, třepetání


Next: flau; Flaum; Flaute    Garde; Garderobe; garmachen