Nainstalujte si:
       

Překlad Flammpunkt; Flanke; flankieren


r Flammpunkt = teplota vzplanutí, mez výbušnosti, bod vznícení, bod zápalu, bod vznícení (vznětový motor), zápalná teplota

e Flanke = bok (sport.), křídlo, strana, čelo, čelo impulzu, svah, stráň, úbočí, krajina

flankieren = flankýrovat, krýt z boku, napadnout z boku, útočit z křídla, nacházet se


Next: Flansch; flattern; Flattern    garantieren; garantiert; Garbe