Nainstalujte si:
       

Překlad Flagge; flagrant; Flamme


e Flagge = korouhev, praporek, označení, indikátor, příznak, příznak přepínače, rámcový oddělovač

flagrant = planoucí, palčivý, prudký, patrný, zřejmý

e Flamme = žár, žár (lásky), láska, zápal, nadšení


Next: Flammpunkt; Flanke; flankieren    Ganzheit; Garantie; Garantieleistung