Nainstalujte si:
       

Překlad Fehlerortung; Fehlerquelle; Fehlerstrom


e Fehlerortung = určení místa poruchy, indikace místa chyby, lokalizace poruch, určení příčiny poruch, lokalizace vady

e Fehlerquelle = příčina chyb, zdrojem chyb, zdroje chyb, příčina vad, původ vad, původ chyb, zdroj poruchy, zdroj závady, příčina poruchy, příčina závady

r Fehlerstrom = chybný proud, parazitní proud, unikající proud, svodový proud, proud v místě poruchy (sítě), rozdílový proud (reziduální)


Next: Fehlersuche; Fehlerursache; fehlgehen    freigeben; freigegeben; freigelassen