Nainstalujte si:
       

Překlad Fehlerbeseitigung; fehlerfrei; Fehlergrenze


e Fehlerbeseitigung = ladění, ladění programu, odstraňování chyb, odstranění vady, odstranění závady, odstranění poruchy

fehlerfrei = bezchybný, bez chyb, bez chyby, bez kazu, bez vady, bezzmetkový, bezporuchový, nezávadný, bezúhonný, ryzí, dokonalý

e Fehlergrenze = mez chyby, mez přesnosti, hranice omylu, odchylka, dovolená chyba, ohraničení chyby, hranice chyb


Next: fehlerhaft; fehlerlos; Fehlermeldung    Fratz; Frau; frei