Nainstalujte si:
       

Překlad Fahrpersonal; Fahrplan; Fahrspur


s Fahrpersonal = personál, osádka, vlakový personál, jízdní personál, personál dopravce

r Fahrplan = plán přepravy, grafikon pohybu, časový rozpis programu vysílání, rozpis jízd, plachta

e Fahrspur = jízdní pruh, jízdní stopa, dopravní pruh, kolej, proud


Next: Fahrstraße; Fahrstrecke; Fahrstuhl    flink; Flocke; Flockung