Nainstalujte si:
       

Překlad Fahrerflucht; Fahrerlaubnis; Fahrgestell


e Fahrerflucht = únik řidiče (který zavinil dopravní nehodu), ujetí řidiče, ujetí řidiče (z místa nehody nebo přestupku), útěk řidiče z místa činu, ujetí z místa nehody, ujetí řidiče z místa nehody

e Fahrerlaubnis = řidičský průkaz (úřední), souhlas k jízdě, povolení jízdy, povolení k odjezdu, vůdčí list, povolení k jízdě


Next: fahrlässig; Fahrlässigkeit; Fahrnis    fließend; Flimmer; flimmern