Nainstalujte si:
       

Překlad Fachwelt; Fachwerk; fade


e Fachwelt = odborníci, odborné publikum, svět odborníků, světu odborníků, světě odborníků, světa odborníků, odbornému publikum, odborného publika, odborným publikem, odbornému světu, odborná veřejnost

s Fachwerk = příhradová soustava, příhradová konstrukce, příhradovina, hrázděná konstrukce, příhradový nosník

fade = zvětralý, nechutný, neslaný, fádní, nudný, jednotvárný, suchopárný, banální


Next: Faden; fadenscheinig; Fading    flechten; Flechten; Fleck