Nainstalujte si:
       

Překlad Fachkraft; fachlich; Fachrichtung


e Fachkraft = kvalifikovaná síla, odborník, odborná pracovní síla, odborný pracovník, specialista

fachlich = speciální, odborně, po odborné stránce, věcně, věcný

e Fachrichtung = obor, odborné zaměření, specializovaný obor, odborný směr, studijní směr, studijní obor, profese, odbornost, specializace


Next: Fachwelt; Fachwerk; fade    Fläche; Flächenausmaß; Flechte