Nainstalujte si:
       

Překlad Fabrik; Fabrikat; fabrizieren


e Fabrik = závod (podnik), fabrika, tovární, závodní, výrobna

s Fabrikat = výrobek, produkt, tovar, výrobní značka, tovární značka, fabrikát

fabrizieren = vyrábět, fabrikovat, hotovit, zhotovit, zhotovovat


Next: fabulieren; fabuliert; Facette    Flammpunkt; Flanke; flankieren