Nainstalujte si:
       

Překlad Extraktion; extrem; Extrem


e Extraktion = trhání (zubů), vyluhování, extrakcí, vyjímání, vylučování, vytažení, vypisování, vytahování

extrem = extrémně, krajní, krajně, extremální, přepjatý, mimořádný, přílišný

s Extrem = extrémnost, výstřednost, krajnost, přemrštěnost, přepjatost


Next: Exzentrizität; Exzess; Exzision    fixieren; Fixierung; flach