Nainstalujte si:
       

Překlad Erstreckung; ersucht; ertappen


e Erstreckung = prodloužení (lhůty), vztahování (nač), odročení, odklad, odložení, prodlužování

ersucht = požádá, požádáte, žádali, požádali, dožádaný, vyžádaný, požádaný

ertappen = dopadnout (koho), chytit, polapit, nachytat, načapat, zastihnout, dopadat, přistihovat, zastihovat


Next: ertappt; erteilen; erteilt    feiern; Feiertag; feilschen