Nainstalujte si:
       

Překlad Erlös; erlöschen; Erlöschen


r Erlös = výtěžek, výnos, výsledek, hospodářský výsledek, stržené peníze, výdělek, zisk

erlöschen = zhasnout, vypnout, vymřít, zaniknout, zaniknout (rod), zanikat, hasnout, minout sláva, pominout, pomíjet, mizet, zmizet

s Erlöschen = vyhasnutí, vyhasínání, zanikání, zaniknutí, pomíjení, skončení, výmaz, zánik, pominutí, ukončení


Next: erlösen; ermahnen; ermahnt    falls; Fallstrick; falsch