Nainstalujte si:
       

Překlad Erlebnis; erlebt; erledigen


s Erlebnis = zážitek, příběh, příhoda, událost, zkušenost, životní příhoda

erlebt = zažil, prožívá, zažitý, prožitý, procítěný, prodělá

erledigen = vyřizovat, zařídit, uprázdnit, vyřadit, likvidovat, odbýt, odbývat, oddělat, provádět, provést, realizovat, projednat


Next: erledigt; erledigte; Erledigung    Fahrweg; Fahrwerk; Fahrzeugbau