Nainstalujte si:
       

Překlad Erlangung; Erlass; erlassen


e Erlangung = nabytí, dosažení (vysokého postavení,.), získání, dosažení (vysokého postavení), nabývání, dosah

r Erlass = prominutí trestu, slevení, sleva, vyhláška, výnos, nařízení, úřední nařízení, ustanovení, vydání, vynesení

erlassen = vydávat rozkaz, vydat (zákon), vynášet, prominout (trest, povinnost), promíjet, odpustit, odpouštět, slevit, remitovat, prominutý, promíjen, odpuštěn


Next: erlauben; erlaubt; erlaubte    Fahrpersonal; Fahrplan; Fahrspur