Nainstalujte si:
       

Překlad Erkundung; Erlag; erlahmen


e Erkundung = rekognoskace, pátrání, vyšetření, vypátrání, rozvědka, šetření, dotaz, výzkum, zjišťování, zkoumání

r Erlag = uložená (věc), uložení, kauce, složení kauce, zaplacení, vklad, úschova

erlahmen = zchromnout, umdlévat, ochabovat, ochromovat, ochabnout, ochromit, ochromnout


Next: erlangen; erlangt; erlangte    Fahrerflucht; Fahrerlaubnis; Fahrgestell