Nainstalujte si:
       

Překlad Erklärer; erklärt; Erklärung


r Erklärer = interpret, interpreti, vykládači, demonstrátor, prohlašovatel, vykladač

erklärt = vysvětlil, objasňuje, prohlásí, zřejmý, nepochybný, vysvětlen, interpretován, zapřisáhlý, vypovídá, prohlásil, vyhlásila, prohlášený

e Erklärung = vyhlášení, výklad, vysvětlení, interpretace, objasnění, vysvětlivka, projev, deklarace, vyznání (lásky), přiznání, uznání, vyjádření


Next: erkunden; Erkunder; Erkundigung    Fahrbereich; Fahrbetrieb; fahre