Nainstalujte si:
       

Překlad Erkenntlichkeit; Erkenntnis; Erkennung


e Erkenntlichkeit = uznání, poznatelnost, patrnost, znatelnost, uznalost

e Erkenntnis = poznatek, nález, soudní nález, právní nález, soudní rozhodnutí, rozhodnutí, uznání

e Erkennung = poznání, rozpoznání, rozpoznávání, zjišování, detekce, identifikace, rozeznání


Next: Erkennungszeichen; Erker; erklären    Faden; fadenscheinig; Fading