Nainstalujte si:
       

Překlad Erhebung; Erhebungen; Erhellen


e Erhebung = reliéf, pátrání, vyvýšenina, vypouklina, vychvalování, povýšení (na koho), umocnění, výstupek, povstání, vyšetřování, povolání, vzbouření

e Erhebungen = vyvýšeniny, zjišťování, pátrání, reliéf, vzbouření, umocňování, vypoukliny, statická šetření, povstání, šetření, ankety

s Erhellen = osvětlení, osvícení, ozáření, rozjasnění, vyjasnění


Next: erhellt; erhielten; erhitzen    express; Expressgut; Extension