Nainstalujte si:
       

Překlad Entzündbarkeit; entzünden; entzündet


e Entzündbarkeit = vznítitelnost, vznětlivost, nebezpečí vznícení, nebezpečí ohně, hořlavost

entzünden = zanítit, roznítit vášeň, rozdmýchat, vznítit, roznítit, zapalovat, vyvolat zánět, rozněcovat, zažehnout

entzündet = zapálený, opruzený, zanícen, roznícen, vznícen, rozdmýchán, zanítil, vznítil, roznítil, zapálil, zapaloval, rozdmýchal


Next: entzündete; entzündlich; Entzündung    Ertrag; ertragen; erträglich