Nainstalujte si:
       

Překlad Entzerrung; entziehen; entziffern


e Entzerrung = snímání korekce, korekce zkreslení, korekce, vyrovnání zkreslení, překreslení, překreslování, přeměňování, regenerace, restituce, odstranění zkreslení, vyrovnání

entziehen = zbavit, odejmout, odebírat, odnímat, odebrat, zabavit, zbavit (koho čeho), brát, odnít, ubírat, vzít, zadržet

entziffern = dešifrovat, dekódovat, odšifrovat, rozřešit, řešit, rozšifrovat (4. p.)


Next: entzogen; Entzug; entzündbar    ertappt; erteilen; erteilt