Nainstalujte si:
       

Překlad Entwickler; Entwicklung; Entwicklungen


r Entwickler = generátor, vývojka, vývojový pracovník, pracovník vývoje, vývojář, projektant, návrhář, vývojky, projektanti, vývojoví pracovníci, programátor

e Entwicklung = vývin, vývoj, trend, rozvoj, rozvíjení, rozvinutí, vypracování, vypracování konstrukce, vyvolání, vyvolávání (fotograf.), růst, vzrůst

e Entwicklungen = vypracování, vyvíjení (mn.č.), vyvolávání (mn.č.), trendy, růsty


Next: entwirrt; entworfen; Entwurf    erstellt; Erstellung; ersticken