Nainstalujte si:
       

Překlad Entfaltung; entfernen; entfernt


e Entfaltung = vývoj, vzrůst, růst, rozvití, rozvíjení, rozvinutí, evoluce, rozevření, rozvinování, vyvinutí, vzestup

entfernen = odstranit, vzdálit, vzdalovat, odklízet, odklizovat, odstraňovat, sesadit, smazat, oddálit, obírat, snímat, vyřadit

entfernt = vzdálený, daleký, dislokovaný, oddálený, nepřítomný, odstraněný, dalek, oddálen, odstraněn, odklizen, vzdálí se, vzdálil se


Next: entfernten; Entfernung; entfetten    erläutern; Erläuterung; erleben