Nainstalujte si:
       

Překlad Energie; Energieabgabe; energisch


e Energie = ráznost, důraznost, rozhodnost, síla, říznost, úsilí

e Energieabgabe = uvolnění energie, výdej energie, odvod energie, energetický výboj, ztráta energie

energisch = rozhodný, rázný, účinný, rezolutní, usilovný, řízný, energicky, rozhodně, rázně, účinně, řízně


Next: Engagement; engagieren; engagiert    erkalten; erkannt; erkaufen