Nainstalujte si:
       

Překlad Endpunkt; Endstück; Endverbraucher


r Endpunkt = bod ekvivalence, cíl, dno, koncový uzel, koncové zařízení, konečný bod, konec, konec trati

s Endstück = koncový kus, prodlužující nástavec, zakončením, epifýza, výrůstek, koncový člen, poslední kousek

r Endverbraucher = zákazník, konečného zákazníka, konečný spotřebitel, finální spotřebitel, koncový spotřebič


Next: Energie; Energieabgabe; energisch    erinnern; erinnert; Erinnerung