Nainstalujte si:
       

Překlad Ende; enden; endet


s Ende = cíl, kousek, závěr, závěr (pořad, jednání), zakončení, ukončení, skončení, zánik, sklonek, mez, výsada, skončeno

enden = skončit, dokončit, dokončovat, končit se, skončit se, přestat, zhasnout, zhasínat (skonat), ukončit, zakončit, zakončovat, skoncovat

endet = dokončuje, dokončí, přestává, skončí (se), dokončíte


Next: endgültig; endigen; Endlage    erhoben; erhobene; erholt