Nainstalujte si:
       

P°eklad Emp÷rer; emp÷rt; Emp÷rung


r Emp÷rer = bu°iŔ, povstalci, rebel, rebelovÚ, pobu°ovatel, rozvratnÝk

emp÷rt = pobou°ený, bou°Ý se, bou°il se, rozho°Ŕuje, rozho°Ŕenř, rozho°Ŕený, bou°Ýte se, povstane, pobu°uje, popuzoval, pobu°oval, pobou°enř

e Emp÷rung = odpor, rozho°ŔenÝ, pobou°enÝ, bu°iŔstvÝ, odboj, povstßnÝ, vzpoura, revolta, revoluce


Next: emsig; Emsigkeit; Enddruck    Erhitzen; Erhitzer; erhitzt