Nainstalujte si:
       

Překlad Einstand; Einstandspreis; einstechen


r Einstand = ručení za někoho, shoda, rovnost bodů, stanoviště zvěře, ručení, stanoviště, stanoviště ryby

r Einstandspreis = obstarávací cena, jednotná cena, dovozní cena (antidumping), nákupní cena včetně nákladů na dopravu, pojištění apod., nákupní cena (fondy)

einstechen = zapíchnout, vpíchnout, vypichovat, zabodnout, nabodnout, napíchnout, probodnout, propíchnout, bodnout, napíchat, vpichovat, zabodávat


Next: einstecken; einstehen; einsteigen    entwickeln; Entwickeln; entwickelt