Nainstalujte si:
       

Překlad Einspruch; einst; einstampfen


r Einspruch = námitka, protest, pozastávka, stížnost, rekurz, rozklad, odpor (opravný prostředek), intervence, odvolání, ohrazení

einst = kdysi, kdys, někdy (v budoucnu), jindy, druhdy

einstampfen = udupat, našlapat, udusat, dát do stoupy, napěchovat (třísku), pěchovat, zapěchovat


Next: Einstand; Einstandspreis; einstechen    entweichen; entwendet; entwerfen