Nainstalujte si:
       

Překlad Einordnung; einpacken; einpassen


e Einordnung = kartotéka, zařazení, zařazování, začlenění, klasifikace, rozdělení, rozestavení, soustava, zatřídění

einpacken = sbalit, zabalit, zabalovat, složit, skládat, pohořet, odejít s nepořízenou, nabalit

einpassen = přilícovat, brousit, přizpůsobit, vložit, vsadit, uložit, nasadit, lícovat, všít, zapouštět


Next: einpflanzen; einprägen; einpressen    entgegenhalten; entgegenkommen