Nainstalujte si:
       

Překlad Einmarsch; Einmischung; Einmündung


r Einmarsch = vpochodování, vtrhnutí, vtrhnutí do země, vpád, vstup, vstup vojsk, příchod, pochod

e Einmischung = vměšování, vměšování se, zásah, ingerence, intervence, míchání, přimíšenina, příměs, přísada, vmísení, pletení se

e Einmündung = vtok (řeky), vyústění (ulic), zaústění, styková křižovatka, vjezd, vústění


Next: Einnahme; einnehmen; einordnen    entführt; Entgang; entgangen