Nainstalujte si:
       

Překlad Einklang; einklemmen; einklinken


r Einklang = shoda, souzvuk, soulad, harmonie, unisono, souhra, shodnost, svornost

einklemmen = přiskřípnout, sevřít, svírat, stisknout, upnout, uskřípnout, uskřinout, svorkovat, stísnit, vklínit, zaklesnout

einklinken = zaskakovat, zaseknout (západku), zaskakovat (západka), zaskočit, zapadnout (o západce), zařadit, zapnout, zasunout, zaklesnout, zapadat


Next: einknicken; einkochen; einkommen    Enquete; Ensemble; entarten